20 npuaka, :

1. Mucume, e "eumau" e aauemo a uauackue auouuu.
2. ooae a 13-oguaa cu gep ga yu peg geaa cu.
3. ee ce ee a peu n, o pouue u o ecka uu ca cu ce cue.
4. Okako Toop uko yp, ee eaee a ce kao ap Kupo.
5. yue ce kak nopa okoa ucu oeceue oaeu a epaa apa.
6. oeeo u pouu yupa, ce kao kaa penukaa "ee ca ko e apaa!"
7. aee auyc caypaka a ua "Co, o npue!"
8. ae noee o eu pa, koo ce kaa Ace.
9. Cae, e o epuo e oc a aua.
10. Bceku koao no kak noo ce cupa aa u poa, cu aupae oa oua.
11. Cae, e noceue yu o ekca a auoau xu ca "aaeu pueu, npopaaa a Kaa 1 apu!"
12. pu noceaa yp aooue poopu a u ce unocaxa.
13. oao uo u ua a ocu cc cyeaa oa, napupa a 50-ua epa, aoo npe ac e co u o o opae auo e ce cupa.
14. peu pee a npaaa u ua noee pau u o ac.
15. oao xoue o oaeaa, uaae npe aa paa.
16. aa u ua c ac o yuue, aoo yu no-ou ac.
17. ouae peoo eeyue, acaeu ecoo opo a nae.
18. He oee a ce oee a paaa a cpeo c, aoo aoe e ooa pa ey paoe.
19. Cae, e pa "a ape aa aa" oaaa "a npae cec cc cnpyaa c".
20. o oaeaa xap a aa c

:

....

post-294-1158668614.gif post-294-1158668510.gif tooth.gif