Вече си мисля 4е нещата са достатьчно сериозни, и е време аз една анкетка !