Нека всеки следващ да слага картинка със съотвеното число и да видим докъде ще ги докараме. Аз слагам 1.Следващия трябва да сложи 2.